KDU.breadcrumbs.homeDomů Pietní akce "Nezapomeňme na oběti komunismu" se uskuteční již pošestnácté...
Zpět

Pietní akce "Nezapomeňme na oběti komunismu" se uskuteční již pošestnácté...

Přidáno 16. 2. 2018
Ilustrační foto
http://viteznyunor.cz/clanky/Pietni-akce-Nezapomenme-na-obeti-komunismu-se-uskutecni-jiz-posestnacte...-1.html
24. února 2018 v 18.00 se již pošestnácté sejdeme u pomníku obětem komunistického režimu na pražském Újezdě, kde se bude konat již tradiční vzpomínka na ty, kteří za své smýšlení a svobodné jednání byli uvězněni, či dokonce zabiti totalitní mocí. Střízlivé odhady  uvádějí, že počet lidských obětí byl za dobu čtyřicetileté vlády KSČ okolo osmi tisíc. Každý rok se schází starší i mladší, aby uctili památku těch statečných, kteří se nebáli vzepřít komunistické zvůli a totalitě. Součástí je zapálení svíček a položení květin. Tento rok promluví mimo jiné historik a předseda rady ÚSTR Plk. Gšt. PhDr. Eduard Stehlík, nově jmenovaný děkan KTF Univerzity Karlovy prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D. Jako tradičně na nás čeká i duchovní slovo, které pronese kanovník Metropolitní kapituly u sv. Víta v Praze Mgr. Vladimír Kelnar.